Safari i Kenya

”I had a farm in Africa”. Så skrev Karen Blixen i sin bok Out of Africa.

Kenya är ett land med rikt djurliv och många olika nationalparker. En safari i Kenya med fokus på Masai Mara kan göras lyxigt eller i enklare tält och på olika sätt. Kenyas omväxlande landskap skapar också olika förutsättningar för djurlivet. Masai Masai är mest känd och kan med fördel besökas några dagar om man vill ha en kortare safari i Kenya. Andra intressanta nationalparker är kring högländerna vid Mount Kenya eller Amboseli med utsikt över Kilimanjaro i Tanzania. Tsavo, Samburu och andra nationalparker är också intressanta. Kenya har ett rikt djurliv med 8 % av sitt lands yta avsatt som nationalparker eller skyddade landsområden.

Om Kenya

Kontrasternas land. Kenya ligger vid ekvatorn och är till ytan ungefär lika stort som Frankrike. Kenya har ett varierat landskap; här finns allt från snötäckta Mount Kenya och ändlösa savanner till vita stränder. I öst vid Indiska Oceanen ligger kusten med härliga stränder och ett rikt undervattensliv.

Utanför norra kusten finns den vackra Lamu arkipelagen med världsarvet Lamu stad. Från kusten stiger landskapet successivt till en bördig högplatå i centrala och västra Kenya. Vid Nairobi övergår den bördiga högplatån till savann som sträcker sig åt sydväst in i Tanzania. Här finns naturreservatet Masai Mara, med ett vildliv som tillhör världens bästa och mest djurtätaste. I norr finns det öken och i väst planar högplatån ut mot Victoriasjön.

Den fantastiska Riftdalen går genom Kenya i nordsydlig riktning. Längs sänkan finns flera sjöar och slocknade vulkaner.

Ett folk med diversifierat ursprung

Kenya har cirka 39 miljoner invånare fördelade på över 40 etniska grupper. Storleken varierar mellan flera miljoner till några hundra. De största grupperna är kikuyu (22 %), luhya (14 %), luo (13 %) kalenjin (12 %) och kamba (11 %). Den minsta gruppen är el-molo vid Turkanasjön med bara några hundra medlemmar.

I savannområdet stöter man ofta på de stolta massajerna – herde- och krigarfolket. Med sin färgstarka och säregna kultur har de nästintill blivit en symbol för Östra Afrika. Det är en relativt liten men välkänd befolkningsgrupp.

Grupptillhörigheten är mycket viktig och lägger mer eller mindre grunden för hela samhällets struktur. Åsikter, värdering och kulturella uttryck styrs av grupptillhörigheten. De största grupperna har så gott som alla makt i samhället.

Närmare 80 % av befolkningen är kristna och resten är muslimer, sikher, hinduer och anhängare till olika inhemska religioner. Det officiella språken är engelska och swahili men över 30 språk talas som modersmål i Kenya.

Världens däggdjurstätaste områden

På en safari i Kenya har du stora möjligheter att se The Big Five.
På en safari i Kenya har du stora möjligheter att se The Big Five.

I Kenya finns kanske den största koncentration av däggdjur i världen vilket gör Kenya till ett oöverträffat resemål. Det finns betydligt fler parker i Kenya än i Tanzania men de är i gengäld något mindre. Kenyas omväxlande landskap skapar också olika förutsättningar för djurlivet. Välkända Masai Mara som är den största och bästa parken har en stor artrikedom men vissa andra parker är mer eller mindre specialiserade, som till exempel Lake Nakuru där det finns ett stort noshörningsbestånd och ett rikt fågelliv.

Från mänsklighetens vagga till modern tid

Rift Valley som löper genom hela Kenya har sedan urminnes tider varit hem för mänskliga bosättningar. I södra Kenya och i Olduvai i Tanzania har man funnit lämningar efter människor som är två miljoner år gamla. Bördigheten har gjort området till en naturlig knut- och slutpunkt för olika folkvandringar. För cirka 1000 år sedan vandrade bantutalande stammar in söderifrån och 500 år senare kom folk från norr. Invandringen har fortsatt in i modern tid och gett befolkningen dess heterogena karaktär.

Längs kusten slog araber sig ner redan på 700-talet och det var en omfattande handel med arabiska halvön och Indien under decennier framöver. Slavar och järn var de främsta handelsvarorna. Den kenyanska kusten låg mitt på swahilikusten som sträckte sig från Mogadishu i Somalia till norra Moçambique.

Vid mötet mellan araber och afrikaner från inlandet uppstod språket swahili, och Mombasa och öarna i Lamuarkipelagen bär tydliga spår av swahilisk arkitektur. Medan Swahilikulturen blomstrade uppstod flera mindre riken och hövdingedömen i inlandet. De första européer som utforskade kusten var portugiserna, och Vasco da Gama nådde Mombasa 1498.

Vid uppdelningen av Afrika under Berlinkonferensen 1884-1885 tilldelades Storbritannien det område som idag är Kenya. 1896 blev Kenya en brittisk koloni.

Efter andra världskrigets slut 1945 började många afrikaner protestera allt mer högljutt mot kolonialmakterna. Det blodiga Mau Mau upproret 1952 var startskottet för en elva år lång befrielsekamp. Landet blev självständigt 1963 och frihetskämpen Jomo Kenyatta blev landets första president. Efter hans död 1978 ersattes han av Daniel Toroticharap Moi. Hans parti, Kenyan African National Union (KANU), förklarade sig vara det enda lagliga partiet i Kenya. Efter inhemska och utländska påtryckningar genomfördes dock en politisk liberalisering 1991, och ett flerpartisystem infördes.

Den etniskt uppdelade och internt splittrade oppositionen lyckades inte ta makten från KANU under de två följande valen – trots anklagelser om valfusk sågs KANU som en någorlunda legitim representation av folkviljan.

President Moi avgick 2002 efter en förlust i fria och fredliga val. Den multietniska oppositionskoalitionen National Rainbow Coalitions kandidat, Mwai Kibaki, kom till makten med löften om att bekämpa korruptionen.

Politik och ekonomi idag

Kenya är en representativ demokratisk republik. Presidenten är stadsöverhuvud och regeringschef, och den verkställande makten utövas av regeringen som sitter under en femårsperiod.

Kenya har haft en relativt smärtfri övergång till flerpartisystem och är med afrikanska mått en fungerande demokrati. Och har ett någorlunda fritt medieklimat.

Vid regeringsskiftet 2002 lovad Kibaki ekonomiska reformer och krafttag när det gäller korruptionen. Regeringen har fått kritik för att inte ha gjort tillräckligt för att förhindra korruptionen. Men reformerna har också gett resultat. Kenya har haft fem år av tillväxt. Men torkan och oroligheter i samband med valet 2007 bromsade upp utvecklingen. Den globala finanskrisen spädde på nedgången ytterligare. Valresultatet, då Kibaki utropades som president, ifrågasattes av både observatörer och oppositionen. Förhandlingar ledda av Kofi Annan 2008 resulterade i en koalitionsregering med Kibaki som president och oppositionsledaren Odinga på en nyinrättad premiärministerpost.

Den här texten är skriven av Andersons i Sverige och får ej kopieras utan vårt medgivande.