Vi uppmanar våra resenärer att inte ge till barn som tigger, säljer souvenirer eller uppträder för att verka för att barn inte ska fastna i detta för att i stället gå i skola.

Vår policy är att inte besöka barn på barnhem generellt. Barn är inte turistattraktioner och även om önskan att besöka barnhem är grundat i en god intention att hjälpa är besök från turister ofta problematiskt. Turism kan bidra till att barnhem skapas där barnhem inte behövs

Vi uppmuntrar våra resenärer att i stället för att ge stöd till barnhem, ge stöd till organisationer och barnrättsorganisationer som jobbar långsiktigt för att hjälpa barn i utsatta situationer.