Resor till Tanzania

Safari i Tanzania är bra när du reser med Anderson’s

En resa till Tanzania med safari är en av ditt livs upplevelser och just Tanzania är vår stora styrka där vi kan rekommendera var du ska bo och hur länge och vilken resrutt du ska ha på din safariresa. Det finns många typer av safariresor och att tiden används rätt för att uppleva Tanzanias nationalparker är otroligt viktigt.

Anderson’s African Adventures startades 1986 av Christer Andersson på plats i Tanzania och är idag ett rejält område med kontor, garage och ett drygt 40-tal jeepar som väntar på våra safariresenärer. Som en av få arrangörer har vi även GPS i våra egna jeepar så vi kan se var våra resenärer är i realtid i nationalparkerna i norra Tanzania.

Som resenär har du en rad stora fördelar med att boka din resa som en paketresa med oss här i Sverige. Vi har egna avtal på paketpriser på flyg och du har rättigheter som resenär enligt paketreselagen. Vi har egen IATA, resegarantier, är med i SRF och är en av få arrangör som har haft trippel AAA i kreditvärdighet sedan 1992. Unikt för en svensk researrangör.

En resa till Tanzania med Anderson’s är en riktigt bra resa.

Om Tanzania

Landet som är dubbelt så stort som Sverige är en union mellan fastlandet, f d Tanganyika och öriket Zanzibar i Indiska Oceanen. Till Tanzania hör även öarna Pemba och Mafia.

I Tanzania finns Afrikas högsta och lägsta punkter dvs. Kilimanjaro (5895 meter över havet) och Tanganyika sjön (385 meter under havet).

Utbildning

Regeringen har satt upp som mål att alla barn skall gå i skolan år 2015 men fortfarande har många föräldrar inte råd att skicka barnen till skolan då de behövs i jordbruket. Skolavgiften som finns i många afrikanska länder och som är en dryg post för barnrika familjer, slopades år 2001.

Politiskt system

Enligt landets författning från 1977 är landet en enpartistat men i tillägg år 1992 infördes flerpartisystem Tanzania är en union mellan fastlandet Tanganyika och Zanzibar som har inre självstyre. Nationalförsamlingen stiftar lagar som gäller för hela unionen (bland annat försvar och utrikespolitik).

På en resa till Tanzania så kommer ni se otroligt mycket lejon.
I Serengeti finns idag ca 2000 lejon

Nationalförsamlingen har 274 ledamöter (en femtedel av mandaten är förövrigt reserverade för kvinnor). Mandatperioden är på 5 år. Val till nationalförsamlingen och Zanzibars parlament hålls samtidigt med presidentvalet. Zanzibar antog 1985 en egen konstitution med en egen regering och parlament, representantshuset, med 75 platser.

Representantshuset äger beslutsmakt över frågor som rör Zanzibar och Pemba. Presidenten i Tanzania väljs för högst två femårsperioder. CCM dvs det Revolutionära partiet styr i praktiken landet sedan dess skapelse 1977. President sedan 2015 är John Pombe Magufuli.

Historia

I Great Rift Valley har man funnit lämningar av människor som tros ha levt för 4 milj år sedan. Detta kan ni som turister se vid de arkeologiska utgrävningarna i Olduvai Gorge som ligger på er väg mellan Ngorongoro och Serengeti. I modernare tider så började sjöfarande araber kolonisera kustområdena och sprida islam. I detta utvecklades språket swahili. Under medeltiden var det främst efterfrågan av slavar som gjorde området intressant.

Under slutet av 1800-talet så utgick från Zanzibar många av de stora upptäcktsfärder som vi europeer företog för att finna Nilens källa. Vem minns inte det berömda uttrycket ”Dr Livingstone, I presume?” som den amerikanska (utvandrad engelsman) tidningsmannen Henry Morton Stanley utropade då han fann Dr Livingstone år 1871 vid den tanzaniska orten Ujiji invid Tanganyika sjön.

När de europeiska stormakterna 1884 i Berlin delade upp Afrika blev Tanganyika tyskt medan Zanzibar och Pemba blev ett brittiskt protektorat. Zanzibar blev därefter 1913 en brittisk koloni. Då Tyskland förlorade första världskriget så tog Storbritannien över Tanganyika som förvaltare på Nationernas förbunds begäran. 1954 bildades det politiska partiet TANU under Julius K Nyereres ledning. TANUs mål var ett självständigt Tanganyika och 1961 gavs Tanganyika självständighet.

Zanzibar å sin sida blev självständiga 1963 och 1964 undertecknades ett avtal om union mellan Tanganyika och Zanzibar-Tanzania hade därmed bildats. 1967 antogs den sk Arushadeklarationen som i princip skulle skapa en socialism på afrikanskt sätt. Pga bland annat byråkrati och korruption blev landet istället en symbol för ineffektivitet och biståndsberoende. Med den nya presidenten Ali Hassan Mwinyi som tillträdde 1985 följde nya tider och en kampanj mot korruption i staten drogs igång. Flerpartisystem infördes.

Oro på Zanzibar har tidvis rått. I princip har det startat på modern tid genom att Zanzibar som har ett visst självstyra år 1993 förberedde ett medlemskap i den islamistiska organisationen OIC. Zanzibar har dock ej rätt att bedriva en egen utrikespolitik så detta genererade en etnisk splittring mellan det kristna och afrikanska fastlandet och det muslimska arabinfluerade Zanzibar. Inget hot är dock riktat mot turister.

År 1998 exploderade en kraftig bomb vid den amerikanska ambassaden i Dar es Salaam. 11 personer dödades och en större mängd människor skadades. Liknande attentat skedde i Nairobi/Kenya.

Julius Nyerere den store landsfadern avled i oktober 1999.

Klimat

Det tanzaniska klimatet kan indelas i regnsäsong och torrperiod. Det långa regnet (masika) faller någon gång under mitten av april till mitten/slutet av maj månad. Det korta regnet (mvuli) faller normalt sett under sista delen av november till första veckan i december.
Temperaturen är till stora delar beroende på var man befinner sig i landet, på vilken höjd över havet man är på. Som exempel kan nämnas att temperaturen faller med 6 grader per 1000 meter över havets yta.

Serengeti i Tanzania är en av världens allra bästa nationalparker

Men temperaturen inne i landet håller sig normalt sett runt 25 grader dagtid. Den varmaste perioden är under perioden november till februari då temperaturen kan gå upp mot 30 grader dagtid. Den kallaste perioden är under perioden maj till augusti då temperaturen kan sjunka till runt 20 grader dagtid. Det korta regnet faller normalt sett bara kvälls/nattetid och stör egentligen inte safarin så mycket om man bortser från leriga vägar. Däremot bidrar det korta regnet till att luften blir klar, syrerik och att omgivningen grönskar.

Regnsäsong
Masika (långa regnet) infaller under mitten av april till mitten/slutet av maj. Mvuli (korta regnet) infaller normalt sett under sista delen av november till första veckan i december. Då blir luften klar, syrerik och omgivningen grönskar.

Övrigt

1979 invaderade Tanzania Uganda och tvingade dess president Idi Amin i landsflykt. Trupperna stannade i landet i två år. År 1995 inrättades i Arusha av FN den Internationella domstolen för brott mot mänskliga rättigheter begångna i Rwanda under dess inbördeskrig.
Tanzania har för närvarande nästan en halv miljon flyktingar från främst DR Kongo, men också Rwanda och Burundi.

Tanzania är ett fattigt land men som utvecklas mycket och normalt råder ingen svält.

Endast ca 8 % av landets yta men jordbruket står för nära 50 % av landets BNP. Industrin som finns är till stora delar inom textilindustrin och finns koncentrerad runt Dar es Salaam. Nästan en tredjedel av landets yta är nationalpark. Serengeti som för övrigt betyder ”Ändlöst område” på masaispråk är och förblir kronjuvelen bland dessa.