För att minska klimatavtrycket vid flygresor har vi valt att vara proaktiva och varje resenär som reser med Anderson’s bidrar med sin resa till att stötta ett projekt för fossilfritt flygbränsle genom Fly Green Fund.

Fly Green Fund

Tranås resebyrå/Anderson´s anser det viktigt att vara proaktiva för att minska klimatavtrycket och delar Fly Greens Funds vision och avsätter 300 kronor för varje resenär med Anderson’s som går direkt till Fly Green Fund per resa.

Fly Green Fund

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Målet är att tillsammans kickstarta marknaden för bioflygbränsle i Norden.

Vision
”Att göra det möjligt för affärs- och privatresenärer att flyga på bioflygbränslen i Norden” är Fly Green Funds vision.

Det går redan i dag att flyga mer hållbart. Varför gör vi inte det då?
Det finns två hinder:
1. Idag är bioflygbränsle dyrare än vanligt flygfotogen
2. Det produceras för lite
Det gäller inte bara här i Sverige och Norden – utan i hela världen. För att få ner priset måste vi visa att vi är många som vill flyga på bioflygbränsle och att vi är beredda att betala för det. På så sätt ökar vi volymerna samtidigt som vi visar producenter av biobränsle att det finns kunder vilket i sin tur gör att priset sjunker.

Mer info: flygreenfund.se